Záruční a reklamační podmínky (platné od 17.8.2007)1. Úvodní ustanovení

 • Záruční a reklamační podmínky upravují vztah mezi IT TRADE, a.s. (distributor) a kupujícím (dealer) a doplňují Obchodní dealerskou smlouvu.
 • Vztahy mezi distributorem a dealerem při reklamaci se řídí Obchodním zákoníkem podle § 422 až 442. Doba reklamace je specifikované v § 436 bod 2 a § 437 bod 1–5.
 • Všechny dodávky zboží a služeb podléhají Záruční a reklamační podmínkám. Kupující přijímá platnost záručních a reklamačních podmínek odběrem zboží nebo služeb u prodávajícího a tímto krokem pro něho vstupují v platnost.
 • Záruční a reklamační podmínky jsou dostupné na internetových stránkách www.ittrade.cz a v sídle firmy.

2. Kontrola zboží při převzetí

 • Při osobním odběru neuznáváme dodatečné reklamce na množství nebo druh zboží.
 • V případě zaslání zboží prostřednictvím přepravní společnosti má Kupující povinnost zboží prohlednout při převzetí zásilky. Jestliže kupující zjistí mechanické poškození zboží nebo nekompletní zásilku (počet balíků a ks) podle dodacího listu, bez odkladu kontaktuje přepravce a sepíše zápis o škodě. Následně kontaktuje reklamační oddělení prodávajícího, kde bude reklamce zboží na základě zápisu o škodě dále řešená.
 • Reklamace na zboží v nepoškozeném balení a reklamace zjevné vady (poškrábaní, prasknutí, zlomení…) akceptujeme do 48 hod. od převzetí zásilky.
 • Kupující je povinný prodávajícímu reklamovat chyby zboží bez zbytečného odkladu podle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních Obchodního zákoníku.

3. Záruční doba a záruční podmínky

 • Pokud je na zboží poskytována záruka, musí být vada oznámena a nároky vyplývající z vady zboží uplatněné do konce této záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.
 • Na některých výrobcích uvádíme dobu spotřeby. Uvedená doba je označením období, po které výrobce zaručuje bezproblémové použití výrobku. Tato doba se neshoduje se záruční dobou.
 • Délka záruční doby je uvedená na dodacím listu nebo jak to specifikace zboží vyžaduje (evidence sériových čísel) na záručním listu. Informaci o záruční době na konkrétní produkt najdete také v e-shopu.
 • Téměř každý výrobce má vlastní záruční podmínky, které jsou dodávané se zbožím nebo jsou zveřejněné na webových stránkách výrobce. Každý zákazník by se mněl seznámit s konkrétními záručními podmínkami před koupí zboží, abychom předešli případným nedorozuměním.
 • Distributor neposkytuje záruku na kompatibilitu distribuovaných komponentů a produktů, mimo kombinací garantovaných výrobcem daných komponentů a produktů.
 • Záruka začíná plynout dnem převzetí kupujícím. V případě, že kupující není koncový uživatel, spotřebitel, má nárok na prodloužení výše uvedených záručních lhůt o prokazatelný počet dní, který uplynul mezi zakoupením zboží ve firmě IT TRADE a.s. a předáním zboží konečnému spotřebiteli, maximálně však nejvíc 30 dnů.

4. Převzetí vadného zboží

 • Místo reklamce – pokud má výrobce na území ČR autorizované servisní středisko, tak místo reklamce je příslušný servis, v opačném případě je místem sklad IT TRADE a.s. Náklady na dopravu do místa reklamace hradí kupující. Úhrada nákladů na dopravu ze střediska ke kupujícímu je závislá na podmínkách jednotlivých výrobců a jejich servisů. Náklady na přepravu reklamovaného zboží k nám hradí zákazník a zpět k zákazníkovi v případě oprávněné reklamce hradí naše firma.
 • Potřebné dokumenty – záruku je možné uplatnit jen v případě zadání reklamace přes rozhraní e-shopu na www.ittrade.cz a vrácení zboží včetně příslušenstvím. Při nesplnění těchto podmínek bude zboží odeslané zpět na náklady dealera.

5. Neuznání záruky a odstranění závady

 • Distributor neodpovídám za vady zboží a neposkytuje záruku ve znění těchto Všeobecných obchodních podmínek, pokud má zboží odstraněné nebo poškozené výrobní číslo, nebo bylo mechanicky poškozené po jeho převzetí, nebo je poškozené v důsledku přepravy v nevhodných podmínkách, vystavené chemicky agresivnímu prostředí, vysoké teplotě elektrickému nebo magnetickému pólu, nebo má odstraněnou plombu nebo je poškozené živelnou pohromou, poruchou elektrického proudu nebo nevhodnou obsluhou.
 • Po dobu záruky zajistí Distributor nebo pověřená servisní organizace odstranění poruchy výrobku. Vyhrazuje si právo nahradit neopravitelný díl dílem podobným nebo se stejnými technickými parametry nebo vyměnit zboží za nové. V případě výměny se neprodlužuje délka záruky ale pokračuje původní. Nárok na slevu nevzniká.
 • Při neoprávněné reklamaci účtujeme manipulační poplatek ve výši 200,– Kč bez DPH.

6. Specifické reklamační podmínky

 • LCD displeje – při výrobě LCD displejů jsou používané vysoce precizní a náročné výrobní techniky a postupy. I přesto se občas na displeji můžou zobrazit vadné body, které na zaznamenaný obraz nemají žádný efekt a nemají statut závady. Existuje však specifikace daná přímo výrobcem LCD displejů, která definuje podmínky pro počet a rozmístění takých bodů po celé obrazovce, za kterých je displej v rámci záruky vyměněný. Informace o specifikaci vadných bodů pro uplatnění záruky Vám poskytneme na vyžádání.
 • Inkoustové kazety – v případě, že je z kazety spotřebované víc jako 10% inkoustu, výrobce reklamace neuznává. Součástí reklamačního protokolu musí byt i výtisk s prokázanou chybou kazety. K výtisku připište stručné nastavení tiskárny při jakém byl výtisk vytvořen. Urychlíte tím proces vyřešení reklamace. Kazety zasílejte tak, aby se cestou k nám nemohli ještě víc poškodit, případně poškodit jiné zaslané zboží. Zabezpečte trysky před zasycháním přelepením lepící páskou nebo zasláním ve vzduchotěsném obale. Nezasílejte nám kazety refilované. V případě jejich zaslání, účtujeme poplatek 100,– Kč.
 • Na každou kazetu máme váhové tabulky, s kterými Vás seznámí servisní technik.

7. Závěrečné ustanovení

 • Distributor si vyhrazuje změnit tyto Záruční a reklamační podmínky. Všechny doplňky a změny a jejich účinnost vyhlašuje uveřejněním na www.ittrade.cz minimálně 30 dní předem.
 • V případě, že Dealer nesouhlasí s novými Záručními a reklamačními podmínkami, může svůj nesouhlas vyjádřit písemně v lhůtě do 30 dnů od jejich zveřejnění. Pokud se smluvené strany nedohodnou na vyřešení sporných ustanovení, mají obě strany právo vypovědět existující smlouvy a to ve výpovědní lhůtě 30 dní, která začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po dni, v kterém bude výpověď doručená.

AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ STŘEDISKA

Záruční a pozáruční opravy vybraných produktů vykonávají autorizované servisní střediska. 
 Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 


 


 
Přihlášení
 

 

 

 

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.   Správa souborů cookie